Ana Sayfa
Kongre Hakkında
Kongrenin Kapsamı

Kongre Kapsamı

Göç; Sığınmacılar; Dairesel Göç; Vatandaşlık; Sivil Toplum Katılımı; Kozmopolitizm; Sınır Ötesi Etkileşimler; Kültürel Çeşitlilik; Aile Politikası; Zorunlu Göç; Yüksek vasıflı göçmenlik; İnsan hakları; Kimlik; Göçmen Girişimciliği; Bilgi ve İletişim Teknolojileri; Kültürlerarası İlişkiler; Uluslararası Göç; Uluslararası Öğrenci Hareketliliği; İşçi Göçü; Medya; Göç Yönetişimi; Mobiliteler ve Yerleşimler; Çokkültürlülük; Kamu Politikası; Mülteciler; Dönüş Göçü; İkinci Nesil Göçmenler; Sosyal Dayanışma; Toplumdan dışlanma; Sosyal Hareketlilik; Geçici Göç; Çok Ulusluluk;

 

Toplum Çevirmenliği, İletişim ve Çeviri, Çeviri ve Göç, Sığınmacı Krizi ve Çeviri, İdeolojik Çeviri, Çeviri Sosyolojisi, Çeviri Eleştirisi, Çeviri ve Disiplinlerarasılık, Çevirmen Kimlikleri, Kriz Ortamlarında Çeviri ve Çevirmenlik ve Çeviri (bilim) ile İlgili Diğer Konular.