Ana Sayfa
Kongre Hakkında
Çağrı Metni

Çağrı Metni

“Göç ve İletişimi Disiplinlerarası Bir Bakış Açısından Algılamak”

 

ULUSLARARASI GÖÇ VE İLETİŞİM KONGRESİ (IMCC 2018), Sakarya Üniversitesi, Kültür ve Kongre Merkezi, 27-28 Eylül 2018

Göç ve iletişimi bir arada düşünmek merak uyandıran bir konudur. Dünyadaki göç dinamiklerindeki ani değişim, göç ve iletişime dair disiplinlerarası ve çok disiplinli bakış açılarını karmaşık bir hale getirmiştir. Bu kongrede; göç ve iletişim yaklaşımlarındaki farklılık, araştırma-politika söyleşileri, etnik çeşitlilik ve kültürel bakış açıları, göç yönetimi ve çokulusluluk, sınır ötesi dairesel göç ve diğer birçok bakış açısı; göçmen, sığınmacı ve mülteciler hakkındaki son durumlar göz önünde bulunduracak şekilde tartışılacaktır.

Ortadoğu’da yaşanan iç savaş ve siyasi istikrarsızlığın beraberinde getirdiği göç dalgası, 2. Dünya savaşından bu yana meydana gelen en büyük insani dram olarak karşımıza çıkmaktadır. Milyonlarca insan farklı dil ve kültür bağlamında ve göç ekseninde iletişim sorunu yaşamaktadır. Bu noktada, günümüzde bilhassa uluslararası iletişimin önemli bir paydaşı olan çeviri olgusu ön plana çıkmaktadır.  Bu bağlamda çeviri uygulamaları açısından yaşanan gelişmelerin ve bu gelişmeleri ele alan çeviribilimsel çalışmaların neler olduğu da toplantının öncelikli ilgi alanı içindedir.

Dünya’daki milliyetçi hareketler, yabancı düşmanlığı ve ırkçı retorik söylemlerle özdeşleştirilen son tartışmalar;  temel tepkiler, politik katılım, ideolojik tartışmalar ve yeni vatandaşlık düzenlemeleri vasıtasıyla bir dönüşüm yaşamıştır. Bu bilimsel ve entelektüel etkinlikte; uluslar ötesi bakış açısındaki ayrımcılık, vatandaş olan ve olmayanlar arası eşitsizlik, refah düzeyini ve sosyal bütünlüğü etkileyen sosyo-ekonomik zorluklar, çok katmanlı yönetimlerdeki çok ölçekli uygulamalar ve konunun diğer çeşitli boyutları, politika temelli göçmen araştırma sahasındaki temel konulara değinmek için irdelenecektir.

Yukarıda adı geçen konu başlıkları doğrultusunda IMCC 2018, karşılıklı anlayış ve görüş alışverişini artırma hususunda iyi bir platform olacaktır. Bu bilimsel etkinlik; doğu-batı mutabakatı ve sentezini, göç ve iletişim alanlarındaki hali hazırda bulunan tartışmaları ve bu tartışmalara karşıt ortaya atılan anti-tezleri yeniden düşünmeye ve düzenlemeye olanak verecektir.

Kongreye ilişkin detaylı bilgi, yazım kuralları, önemli tarihler, yayın olanakları,  kayıt ve özet gönderimi ile ilgili hususlar kongrenin web sitesinde duyurulacaktır.  Kongreyle ilgili, öneri ve talepleriniz için kongre düzenleme ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

 

Sakarya’da buluşmak dileğiyle,

Kongre Düzenleme Kurulu