Ana Sayfa
Katlım Bilgileri
Özet Gönderme İlkeleri

Bildiri Gönderim İlkeleri

Tüm özetler sadece kayıt formu üzerinden kabul edilecektir.

Tüm çalışmalar; Microsoft Word programında Times New Roman yazı tipiyle yazılmalıdır. Metinde başlıklar dışında kalan kısımlar Times New Roman 12 punto olarak yazılır. Satır aralığı 1,5 olmalıdır. Çalışmanın gönderilmesinden önce aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

Kongrenin dili Türkçe, Almanca ve İngilizcedir.

Kongre Bildirilerinin Tasarımı

1. Başlık sayfası

Başlık sayfası; her bir yazarın ünvanını, adı ve soyadını, kurumsal bilgilerini, E-posta adresini ve bildiri özetinin anahtar sözcüklerini içermelidir.

2. Metin Başlığı

Başlık kalın olmalı. Kelimelerin ilk harfleri büyük, ortalı, 12 punto kullanılarak Times New Roman ile yazılmalı. Başlıklardan önce ve sonra bir boşluk olmalı.

3. Yazar/Yazarlar

Yazar/Yazarların adları başlıktan sonra aynı font ile 10 punto ile yazılmalıdır ve unvanları ile üniversiteleri dipnot ile verilmelidir. Yazarların isimle tek bir satırda olmalıdır. Bir yazar kongre işlemlerinde görüntülenen e-posta adresiyle, ilgili yazar olarak tanımlanması gerekir.

4. Özet

200-350 kelimeden fazla olmamalı ve 12 punto kullanılarak Times New Roman ile yazılmalıdır. İçerisinde çalışmanın konusuna, amacına, yöntemine ve bulgularına yer verilmelidir.

5. Video Sunum

Video sunacakların özetleri yukarıdaki kurallara göre hazırlanmalı ve gönderilmelidir. Video sunumları Youtube’a “özel” seçeneği ile yüklenmelidir. Video bağlantıları (linkleri) en geç kongre takvimindeki “son kayıt” tarihinde imcc2018@sakarya.edu.tr adresine gönderilmelidir.